Investment / Affärsförslag

Kontakta oss gärna och presentera era affärsförslag / gällande någon av de branscher där vi verkar. Möjligheten finns att vi i någon eller några delar kan vara delaktiga relaterat till  Fastigheter ,  events  eller liknande.
Vi har sedan tidigare erfarenhet av delägarskap i både bolag och fast egendom och kan bidra med ideer och erfarenhet.